August Strindbergs begravning

August Strindberg avled den 14 maj 1912 i en ålder av 63 år. Dödsorsaken var magcancer och dödskampen var lång och svår. Han avled i sin bostad i Blå tornet på Drottninggatan 85 i Stockholm. Enligt hans anvisningar skulle begravningen äga rum tidigt på morgonen för att förhindra att alltför stora människoskaror skulle samlas. Omedelbart efter dödsfallet uttalade riksdagens båda kammare sina kondoleanser och statsministern sade några ord till författarens och dramatikerns minne. Begravningen ägde rum söndagen den 19 maj. Det var vackert vårväder. Kistan bars ut från Drottninggatan 85 exakt kl. 08.00 och begravningen var bestämd till kl. 08.30, men blev försenad. Vagnen drogs av två hästar draperade i svart kläde. Efter likvagnen följde tre vagnar med de närmast anhöriga och därefter ett mycket stort antal vagnar med blomsterkransar. Stockholms arbetarekommun gick i tåget med alla sina fanor och även Stockholms studentkår. Det var en massiv hyllning genom stort deltagande i begravningståget ut till graven på Norra kyrkogården. Strindberg hade bestämt att han inte skulle begravas på det område av kyrkogården där högreståndspersoner gravsattes. Ett enkel kors av ek resten över graven. I kapellet hade ”pastor” Natan Söderblom, professorn, läst över den bortgångne skriftställaren. Nathan Söderblom utnämndes två senare till ärkebiskop.

Det var Arvid Waerners begravningsbyrå som ombesörjde begravningen. Strindberg hade förklarat att han ville att hans bibel skulle följa honom i kistan. Det var Arvid Waerner som lade bibeln på den avlidnes bröst och sedan dennes händer på bibeln, samt stängde kistans lock. Så slutade det för gudsförnekaren och rabulisten.

Läser man Aftonbladets reportage över begravningen får man veta att att det uppskattades att det var 30 000 personer som följde Strindberg till hans grav. Enligt andra uppgifter ska det snarare ha varit 60 000 som samlats kl. 8 den soliga söndagsmorgonen i maj för att ta farväl och hylla Strindberg.

Begravningsentreprenören Arvid Waerner, som för övrigt var landets sista folkvalde klockare, har berättat att Strindberg hade önskat att det skulle läggas ett par rejäla ekplankor över kistan innan graven fylldes. Detta för att förhindra att kistans lock gav vika under trycket från den jord som skyfflades i graven. Strindberg hade uppenbarligen tänkt en hel del kring själva begravningen. Om hans gudstro tidigare varit frånvarande, så infann den sig i varje fall under den sista stunden av hans liv. De sista orden han uttalade, vilka sades till hans dotter Greta, var ”Detta är det enda rätta, Greta, kära Greta”. Han gjorde då tecken mot Bibeln och klargjorde att den var den skriften som var det enda rätta. På det enkla korset över graven stod : ”O Crux Ave Spes Unica!” (O kors, vårt sista hopp!)

Dottern Greta, gift med sin kusin och läkaren Henry von Philp, omkom tragiskt endast fem veckor senare i en järnvägsolycka i Malmslätt (utanför Linköping), endast 31 år gammal. Växlarna på stationen hade lagts fel och ett tåg från Berlin körde rakt in i ett stillastående persontåg. 22 personer omkom och 12 skadades. Bland de omkomna fanns August Strindbergs dotter Greta von Philp. Hennes man Henry von Philp överlevde dock. Greta von Philips mor, Siri von Essen, hade i Helsingfors avlidit endast tre veckor före Strindbergs död. Sirí von Essen var Strindbergs första hustru, med vilken han var gift i 14 år. Hon blev 61 år. 

Strindbergs dotter Anne-Marie Strindberg (1902–2007) blev hela 105 år och var vid sin död en av Sveriges genom tiderna äldsta personer, då bosatt i Sigtuna. Hon studerade i Oxford och Paris, gifte sig med Anders Wyller (1903–1940), norrman som då var lektor vid Sorbonne i Paris. 

 

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.