Ekonomierna under andra världskriget

Vid skildringar av andra världskriget (WWII) lämnas alltid redogörelser för hur stora armérna var samt uppgifter om antal stridsvagnar, flygplan, fartyg och ubåtar. Ungefär så. Det man inte redovisar var ländernas absoluta och relativa BNP vid inträdet i kriget. Det är ändå ekonomierna som är en mätare på vilka resurser som ett land kan uppbåda under intensiv upprustning. Den amerikanska tillväxten i produktionen av krigsmateriel var enorm. Den sovjetiska förmågan att med ytterst hårda metoder stampa fram förband och stridsvagnar var häpnadsväckande.

Det här är de uppskattade talen för BNP år 1938 (uppskattningar i uttryckta i dagens värde av USD till officiella kurser).

USA: 84.7 miljarder
Tyskland: 46.0 miljarder (inkl. Österrike och Tjeckoslovakien)
Storbritannien: 27.51 miljarder
Sovjetunionen: 23.02 miljarder
Frankrike: 16.18 miljarder
Italien: 8.68 miljarder
Japan: 7.49 miljarder
(Sverige 3.15 miljarder)

Även om uppskattningarna är osäkra ger de ändå en fingervisning om att Tysklands ekonomi trots allt var stark vid inträdet i kriget. Tysklands ekonomiska storlek var drygt summan av Storbritanniens och Frankrikes ekonomier samt drygt hälften av USA:s ekonomi. Den tyska ekonomin var i stort sett dubbel så stor som den ryska. Den amerikanska ekonomin var inte mer än knappt dubbel så stor som den tyska, men omkring tre gånger större än den brittiska.

Oddsen var emot Tyskland i längden eftersom summan av de allierades ekonomier var så överlägset större än axelmakternas ekonomier. Uppgiften om Sovjetunionens ekonomiska styrka är förmodligen överdriven på grund av den växelkurs som tillämpats i jämförelsen. Avgörande faktorer för de allierade var styrkan i den amerikanska ekonomin och Stalins grymma hårdhet mot de egna soldaterna. Sovjetunionen offrade sina söner och USA betalade en hel del för krigsansträngningarna. Sovjetunionen förlorade 10,6 miljoner soldater och därtill 16 miljoner civila. Sammantaget utgjorde det 13,7% av befolkningen .USA förlorade 407 300 soldater (0,32 % av befolkningen). De sovjetiska förlusterna var ca. 43 gånger större, detta räknat relativt storleken på den egna befolkningen. I absoluta tal var förlusten av soldater 25 gånger större för Sovjetunionen än för USA. Det där kan man ju tänka på när man ser en amerikansk film om invasionen i Normandie.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.