Federal domstol prövar Trumps beslut

Den s.k. presidenten Trumps presidentiella dekret (executive order) rörande rätt att resa in i USA för medborgare från vissa stater prövas nu judiciellt. I går meddelades dom av den federala appellationsdomstol (nionde kretsen), som dömer med tre yrkesdomare. Domen var enhällig och var en Per Curiam Order, vilket innebär att avfattningen av domen (fiktivt) är skriven av domstolen och inte av en enskild domare, till vilka de andra ansluter sig. Nu är det ganska vanligt att de federala domstolarna meddelar domar Per Curiam Order så man ska inte läsa in för mycket i detta. Domen är på 29 sidor och fanns förstås på nätet från den minut då den meddelades. Den är intressant och man kan läsa ut hur domarna har resonerat i domens domskäl. Med en svensk läsart är det inte omöjligt att uppfatta avfattningen som att domarna menar att presidentämbetet inte alls har presterat sådan utredning som ens skulle kunna utgöra grund beslut att upphäva underrättens beslut om inhibition. Det är ett verkställighetsförbud som gäller till dess den egentliga prövningen har gjorts. Inhibition kallas det och är inte så känt begrepp bland journalister. Domarna skriver nämligen ”We need not characterize the public interest more definitely than this…”. Det läser jag som att domarna är av uppfattningen att det finns betydligt mera att säga om omfattningen och djupet av ”the public interest” än vad man ens anser sig behöva redovisa i domskälen. Även en amerikansk domstol kan förmodas vilja undvika att bedöma mer material än det som erfordras för att komma till ett slut i prövningen. Domen är, enligt min mening, betydligt starkare än vad man kan tro när man följer media. Nu återstår endast Supreme Court i Washington, om nu själva inhibitionsfrågan alls ska prövas innan huvudmålet skall prövas i första instans. Men då har förmodligen den politiska stormen ebbat ut och den s.k. presidenten förflyttats till S:t Helena.

Slutklämmen i domskälen har följande avfattning.

Finally, in evaluating the need for a stay, we must consider the public interest generally.  Aspects of the public interest favor both sides, as evidenced by the massive attention this case has garnered at even the most preliminary stages. On the one hand, the public has a powerful interest in national security and in the ability of an elected president to enact policies. And on the other, the public also has an interest in free flow of travel, in avoiding separation of families, and in freedom from discrimination. We need not characterize the public interest more definitely than this; when considered alongside the hardships discussed above, these competing public interests do not justify a stay.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.