Menopausens sociala funktion

Vi talar inte så mycket om klimakteriet och ”övergångsåren”. Förklaringen är väl att det anses helt naturligt och mycket intimt. Inom forskningen har man dock uppmärksammat det märkliga förhållandet att det bara är människan och späckhuggare som går över i en menopaus.  Forskare anser att äldre och ej längre fertila späckhuggare har  en fortsatt viktig funktion i flocken trots att de inte kan få ungar – de delar med sig av sin kunskap och ökar därmed flockens chans att överleva. Det gäller framför allt när födotillgången är låg eftersom de äldsta honorna då ofta leder flocken till platser med föda. Späckhuggarnas honor slutar att föda ungar i 40-årsåldern, men de kan i fritt tillstånd leva ända upp till hundra års ålder. Hos däggdjur har menopaus bara påvisats hos späckhuggaren och den kortfenade grindvalen.

Man har framkastat en evolutionär förklaring till att kvinnor lever långt efter det att de har slutat att fortplanta sig. Den kallas ”the grandmother hypothesis”. Enligt denna hypotes gynnar mormödrar och farmödrar barnbarnens överlevnad och fortplantning genom att hjälpa till att ta hand om dessa och genom att förmedla viktiga kunskaper till dem. Detta är ett exempel på så kallad släktskapsselektion. De äldre kvinnorna säkerställer sina egna geners överlevnad till följande generationer. Det finns en del studier som visar att kvinnor, vars mödrar lever länge efter menopausen, får fler barn än andra och att fler av dessa barn nådde vuxen ålder än andra barn. Hos hadzafolket i Tanzania har man funnit att äldre kvinnor ägnar mer tid åt att samla föda än yngre kvinnor. När en kvinna fött ett barn och ammar det, är det ofta barnets mormor som hjälper till med att samla in mat till dottern och hennes äldre barn. Hos oss kan man kanske säga att denna sociala funktion kommer till konkret uttryck när mormor hämtar sitt barnbarn på dagis och på hemvägen köper mat i närmaste butik. Det är inte något som späckhuggaren klarar av att göra.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.