NSA och signalspaning

Amerikanska signalspaningsmyndigheten NSA har för första gången släppt in ett TV-team i sina lokaler i Fort Meade i Maryland. Den stora moderna anläggningen ligger ca. 40 km utanför Washington. TV-programmet avslöjade förstås inte några hemligheter och knappast heller några nyheter för den som har följt utvecklingen under senare år. Den tekniska utvecklingen har varit enorm och har naturligtvis sin förklaring i de allt kraftigare datorerna och att så enormt mycket trafik går genom det fiberoptiska nätet. Fortfarande gäller förstås att en signalspaningsorganisation måste syssla med avlysning av radiotrafik och radarsändningar samt många andra sändningar i den fria rymden (”etern”). Det nya är att nu måste man även bygga upp en teknisk organisation som i realtid klarar av att lyssna av och lagra information från nätet. Det har krävt omfattande investeringar i nya avlyssningsstationer samt inköp av mycket kraftfulla datorer och minnesenheter. Fortfarande gäller att en SIGINT-organisation måste följa med ”normaltrafiken” för att få indikationer på vad som är i görningen om den främmande makten påbörjar omflyttning av sina styrker eller mobiliserar sina förband. Vid förberedelserna för Warszawa-pakten inmarsch i Tjeckoslovakien i augusti 1968 fick svenska FRA genast klart för sig att något stort var på gång, men man kunde inte med säkerhet få reda på vad det var utifrån den signalspaningsinformation som kom in. Men sammanställt med vad man allmänt kände till om den politiska utvecklingen i Tjeckoslovakien, och övriga Östeuropa med Sovjetunionen, kunde man ändå lätt dra slutsatsen om vad som förbereddes.

NSA stora anläggning i Fort Meade bedöms varje dag bearbeta så mycket information som motsvarar all information i Kongressbiblioteket i Washington. Det är av betydelse i operativa sammanhang att chefer och andra befattningshavare kan tala med varandra i realtid utan att motståndaren kan avlyssna samtalet. När det verkligen gäller så är det inte något bra att behöva förlita sig på krypterade textmeddelanden. Då vill cheferna tala med varandra på vanliga, men skyddade, telefonförbindelse. Under kriget (WWII) i Stilla haver använde sig USA av personal från en liten indianstam som fanns i vardera änden av en förbindelse. Det gick fort, men var ändå en halvmesyr därför att befälhavarna själva behärskade ju inte indianspråket. Men redan 1943 hade USA lyckats konstruera en användbar anläggning för röstförvrängning (kryptering av röstmeddelanden). Den benämndes SIGSALY, vägde 65 ton och betjänades av 15 personer. Genom två sådana anläggningar kunde general Marshall i Washington samtala i realtid med general MacArthur som befann sig i Stilla Havsregionen.

På museet i Fort Meade har NSA en stor samling av kryptoutrusningar insamlade från hela världen, förutom egen numera historisk utrustning. Den tyska maskinen som benämndes Enigma konstruerades redan på 1920-talet och tyskarna förlitade sig under kriget på att motståndarna inte skulle lyckas knäcka koden. Men som bekant lyckades de allierade ganska tidigt läsa den information som sändes med hjälp av Engima. De antal bokstavs- och sifferkombinationer som kunde genereras uppgick till 3 x 10 upphöjt till 14.

USA utsattes för ett allvarligt ingrepp in sina kommunikationssystem när någon satte in en USB-sticka i en laptop som var ansluten till systemet. Detta resulterade i att USA och landets allierade tvingas vidtaga omfattande åtgärder för att skydda sig mot avsiktliga intrång i systemet. NSA uppger att i dag görs det ca. 250 000 inträngningsförsök varje dygn i amerikanska militära datasystemen.

Sekretessen är viktig för NSA och all personal instrueras noga att alltid tänka på säkerheten och sekretessen. Affischtexten från WWII gäller fortfarande ”Lose Lips sink ships”. På NSA:s huvudkontor tuggar man inte sönder skriftliga handlingar utan alla sådana handlingar läggs i särskilda papperspåsar och stoppas in i rörledningar. De förs inte till förbränning utan till NSA:s eget ”pappersbruk” som mal sönder fibrerna och löser upp massan i vatten. Därefter torkas pappersmassan och används för framställning av kartonger etc. En talesperson för NSA, ”de tysta krigarna”, berättade i TV-programmet att pappersavfallet från NSA används för tillverkning av pizzakartonger.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.