Telefonluren mot vänster öra

Jag har alltid varit helt medveten om att gamla telefonapparater var konstruerade så att det var lämpligt att hålla luren i vänster hand. Sladden till luren var nämligen monterad på vänster sida. Men själv har jag alltid tyckt att det känts rätt att ha luren i höger öra, förmodligen är jag ”högerörad” på samma sätt som jag är högerhänt, högerfotad och högerögd. Nu har jag i en instruktion från Kongliga Telegrafstyrelsen från 1885 funnit att det faktiskt finns en föreskrift om att det är vänster öra som gäller. Skriften har titeln ”Handbok i telefoni” och är skriven av byråchefen C.A. Nyström. Det var säkert en man som visste hur man telefonerade redan år 1885. Att man skulle ha luren i vänster öra var säkert betingat av de flesta av oss är högerhänta. Skrev gjorde man redan 1885 med blyertspenna eller anilinpenna. Bläckhorn skulle man nog inte ha invid telefonen.

När de ringde tillbaka från ”centralen” skulle man svara ”halloh”, vilket låter rätt amerikanskt i mina öron. Så här skrev man i handboken för telefoni.

1:o. Central- (eller vexel-)stationen signaleras först; genom att kringvrida induktorsvefven tvenne hvarf, hvarunder handtelefonen ännu bör hänga qvar på sin plats.

2:o. För att mottaga svar från centralstationen, aflyfter man derefter handtelefonen och håller dess bredare (trattformiga) ända intill (venstra) örat under afvaktan på svaret. Detta svar, hvilket icke alltid kan erhållas ögonblickligen, består af ett enda ord, vanligtvis ”halloh” eller (heldre) ”centralln”. Erhålles ej inom 10 a 20 sekunder något svar från centralstationen, upprepas den i 1:o omnämnda signalen, hvarunder handtelefonen bör vara upphängd på sin plats eller dess upphängningskrok eller klyka på annat sätt nedtryckt.

3:o. När man mottagit svaret, uppgifver man den persons nummer och namn, med hvilken man önskar tala. (Detta nummer, hvilket återfinnes i »förteckningen öfver abonnenterne», bör uppsökas, innan man gifver den i 1:o omnämnda signal). Med handtelefonen fortfarande vid örat inväntar man från centralstationen besked, huruvida ledningen till den ifrågavarande abonnenten är ledig eller ej.”

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.