Adolf Hitler första gången i SvD

Svenska Dagbladet (SvD) har nu skannat och öppnat hela sitt stora arkiv som sträcker sig ända från år 1884. Det gör det möjligt att söka på enstaka ord och framför allt olika sammansättningar av ord. Allt ligger sökbart och gör det möjligt att hitta alla tidningsartiklar. Det är en kulturgärning av mycket stort värde att hela arkivet har gjorts tillgängligt över nätet. Själv känner jag på mig att jag kommer att ha mycket stor nytta av alla uppgifter som finns begravda i arkivet.

En av de första sökningarna var att ta reda på när ordkombinationen ”Adolf Hitler” första gången dök upp i SvD. Det var redan 29 maj 1923. Då skrev Einar Malmberg en artikel om den politiska situationen i Tyskland efter krigsslutet. Han skrev bland annat följande.

”Av det fosterländska sammanslutningarna är utgör det national-socialistiska partiet det mest livaktiga och det mest aggressiva, och det har, allt från sitt födelseår 1919, utvecklat en ojämförlig verksamhet. Senast har Adolf Hitler, dess, efter allt att döma, enväldige ledare, Tysklands i detta ögonblick mest hatade, mest fruktade och mest avgudade man, i en följd av åtta jättelika folkmöten uppdragit det allmänna riktlinjerna för den bajerska  fascismen. Hans personlighet är utomordentligt fängslande, framför allt genom sin lidelsefulla intensitet; han är en talare av ovanliga kvaliteter och hans välde över massorna har ett demoniskt tycke; hans smärta  eleganta gestalt höjer sig som en smal eldslåga över det folkhav, vilka behärskas av hans stämma och lockas till skratt och gråt, till hänförelse och vrede, allt efter hans vilja. Ingen kan i detta ögonblick veta, om Hitler verkligen är den man, ur vars händer Tyskland ska mottaga sin upprättelse och sin frihet. Säkert är, att ingen förkunnare av nationalstolthetens kategoriska imperativ har nått vidare kretsar och trängt djupare än denna f d arbetare och meniga soldat. Man får komma då man bedömer hans gärning, icke heller förgäta, vilket svårarbetat material, som det tyska ska folket utgör.”

Einar Malmberg avslutade in artikel med följande ord.

”I en av sina jätteförsamlingar uttalade Adolf Hitler: Vi tyskar hava vad ingen grund att fira 1 maj, ty det är höst runt omkring oss, allt faller av, förvissnar och förmultnar.”

Artikeln skrevs av författaren Bertil Malmberg (senare ledamot i Svenska akademien). Under åren 1917–27 var han bosatt i München. Han besökte ett massmöte där Adolf Hitler talade och blev både skrämd och fascinerad. 1936 sändes Bertil Malmberg av Dagens Nyheter att rapportera från Hitlertyskland. Han besökte då bland annat koncentrationslägret Dachau (som inrättades redan 1933 och låg ca. 20 km utanför München). Han blev i takt med utvecklingen under 1930-talet övertygad antinazist och skrev flertalet gånger i tidskriften ”Judisk krönika” för att visa sin inställning. 1942 sattes hans antinazistiska pjäs Excellensen upp på Borgarskolan och blev även till film 1944, trots invändningar från svenska myndigheter.

Det är häpnadsväckande att kunna notera innehållet i den första av alla artiklar som rör Adolf Hitler. Insiktsfullt och framsynt.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.