Eleverna är en förutsättning

De politiska partierna bjuder över varandra när det gäller att lovorda högre utbildning. Vägarna till högskoleutbildning ska öppnas för nästan alla. Debatten är inte ny, även om den i dag tar sig andra uttryck. Ur Pedagogisk tidskrift 1897 citerar jag följande.

”Vet du icke, att Sokrates hade framför sig ynglingar och män, som ägde en rik fond af språk- och sakkunskaper? Sörj du  blott för, att dina lärjungar må förvärfva sig denna bakgrund, då skola nödiga frågor och riktiga svar öfver det hörda, sedda  och i lifhvet iakttagna gifva sig af sig själf! Tro mig, hvarje  bemödande att, när denna bakgrund fattas, genom konstlade frågor framlocka svar af barnen är ett tröskande på tomma halmen och leder lika snart till illusion som till modlöshet. Fåfängt!”

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.