Fråga biskopen om du kan komma till himmelen!

För några år sedan läste jag tämligen intensivt Lars Gustafsson och Theo­dor Kalifatides. Herr Gustafsson, som han själv kallade sig, har jag i omgångar läst myck­et av under årens lopp. Men han har skrivit över 50 böcker så det finns ju en del kvar. Av Kalifatides hade jag ti­digare bara läst 2 – 3 böck­er om jag minns rätt. Sedan blev det flera. Där finns dock en hel del att kvar att njuta av. Jag förstår varför jag upp­skattar dem båda, men på lite olika sätt förstås. Båda har god fi­losofisk bildning och utbild­ning. Lars Gustafsson hade dis­puterat i filosof­i och Kalifatides har undervisat i filosofi på gymnasi­et och på Stockholms universitet. Allt detta framgår tydligt i deras litte­rära pro­duktion. Det finns en natur­lig klangbotten i böckerna som gör att det texter­na får en annan di­mension och djup för den som är lite be­vandrad i den filoso­fiska lit­teraturen.

Lars Gustafsson konverterade till judendomen, vilket dock inte märks så mycket i hans västmanländska texter. Men han kan göra ett utfall mot kristna företrädare genom att exempelvis skriva: Borde inte en svensk biskop kunna svara på frågan om jag har en chans att komma till himmelen, vilket förutsätter att det finns en himmel. Bor­de inte sam­me biskop kunna säga om det finns ett helvete eller inte? Herr Gustafssons frågor är klargörande och berättigade. Om svaret uteblir ankommer det på frågeställaren att gissa. Lars Gustafssons frågor är egentligen inte spefulla utan har ett djup och allvar som lä­saren förväntas ta del av.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.