Vilseförande kartor

Världen är svår att förstå, men det finns hopp. Det finns ju enormt mycket kunskap och statistik att hämta ute på nätet och på våra bibliotek. Kunskap är något annat än information. Information måste bearbetas och presenteras innan det kan bli kunskap.

När det gäller kartor är vi alla felindoktrinerade. Som alla vet är den vanliga världskartan grovt missvisande på grund av de felaktiga proportionerna. Den enda korrekta grafiska presentationen är jordgloben. Det borde finnas en sådan i varje hem. Snurrar man på den kan man upptäcka något som man nog redan vet, men som man visuellt inte har aktuellt för sig. En sådan upptäckt är att haven är så enormt stora i jämförelse med kontinenterna. En annan att Grönland visserligen är stort, men ändå inte så stort som vi är vana att se denna vita ö. Kanske upptäcker man att Australien är mycket stort.

Men våra vanliga kartor är även vilseledande på många andra sätt. De visar ytor, bergskedjor och olika slag av markområden. Men det finns grafiska presentationer som i stället presenterar befolkningsstorlek, språkområden, BNP, klimatområden och mycket annat. Det finns grafiska presentationer på nätet som gör att man kan ”dra ned” olika länders ytor och lägga ett landa yta (konturer) över ett annat land. Man kan ta tag i Sverige och lägga landets kontur över exempelvis Saudiarabien. Ta exempelvis Ryssland. Landet är stort, det är världens största land. Men om man drar ned landet till ekvatorn och jämför med Afrika vid ekvatorn så får man en helt annan uppfattning om landets yta. Om man sedan betraktar en grafisk presentation av Rysslands befolkning i jämförelse med andra länders befolkningar får man även en annan uppfattning. Betänker man att i stort sett alla områden i Ryssland norr om 60:e breddgraden inte lämpar sig för jordbruk får man också en helt annan bild. Detsamma om man studerar vägnätet och järnvägsnätet i Ryssland. Det finns enorma områden som inte har vägförbindelser alls och de som har vägförbindelse i norr har mycket dåliga vägar. På vårarna är mycket stora delar av vägnätet i norr helt oframkomliga. Tyskarna hade inte studerat och inte förstått hur ryska blöta lervägar är på vårarna, vilket gäller hela det ryska vägnätet. Detta stod Tyskland dyrt under andra världskriget.

På nätet finns det även mycket intressanta presentationer av fördelningen av BNP (GNP), ofta uttryckt i USD. GNP som USD återger dock inte köpkraften inne i den nationella ekonomin. Därför brukar nationernas ekonomiska styrka uttryckas som Gross National Income (GNI) per capita ”at purchasing power parity ”(PPP). Om man ser till internationell köpkraft är dock GNP uttryckt i USD ett tillräckligt bra mått. Jämför man Rysslands ekonomiska storlek med ”västalliansen” (EU och Norge, Schweiz samt USA och Canada) så finner man att västalliansen har en ekonomisk kapacitet som är 24 gånger större än Ryssland. Men det är ändå inte något mått på ett lands förmåga att tillverka stridsvagnar, när landet har en ekonomi där resurser inte läggs ned på att anlägga golfbanor och bygga swiming pools. Det är nästan omöjligt att jämföra olika staters ekonomier i allmänhet eftersom man ofta måste ta hänsyn till klimat, utbildningsnivå, kultur m.m. Ryssland har exempelvis ett mycket stort antal välutbildade ingenjörer och tekniker. USA har det också, men proportionellt många flera ekonomer, marknadsförare och jurister. Kulturen, historien och ekonomierna är så helt olika i dessa länder.

.Det finns mycket som inte går att presentera med kartor, men det finns många kartor som är bättre än de traditionella världskartorna. Sedan har vi alla spännande historiska kartor över romarriket, vikingafärder och annat.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.