Thomas Jefferson var skolad filosof

Jag har ägnat några timmar i helgen åt att läsa om Thomas Jefferson. Han som skrev den amerikanska självständighetsförklaringen, vilken inspirerat så många och så mycket. Han fick i unga år en grundlig skolning i filosofi. Thomas Jefferson kunde sin Platon och sin Aris­toteles. Det är uppbyggligt att tänka tanken att den materialistiska nationen USA hade en grundare, en av grundslagsfäderna, som var genuint skolad i filosofiskt tänkande. Som till och med hade brottats med problemet med sambandet mellan kropp och själ, mellan nutid och evighet. Jag kände sig trygg av det jag läste. Förvisso har jag den amerikanska konstitutionen hängande på väggen. Det är inte origina­let. Dock inköpt i Washington D.C. för en del år sedan för en dollar. Autentisk storlek och med korrekta felskrivningar. John F. Kenne­dy lär ha sagt vid en middag för nobelpristagare i Vita huset att ”det­ta är den mest fantastiska samling av talang och mänsklig kunskap som någonsin samlats i Vita Huset, möjligen undantaget när Jeffer­son åt middag här själv”. I USA har Thomas Jefferson en mycket upphöjd ställning i den amerikanska historien. Thomas Jefferson (1743 – 1826) var huvudförfattare till självständighetsförklaringen 1776. Han stod under starkt intryck av de franska frihets- och jämlik­hetsidéerna. Kanske kan man säga att USA från början var en filo­sofstat, en sådan som Platon skrev om.

Thomas Jefferson var i nio år USA:s förste utrikesminister (secre­tary of state), därefter var han under fyra år vicepresident för John Adams, som själv hade varit vicepresident innan han blev president. Thomas Jefferson valdes till landets tredje president för två perioder 1801 – 1809. Han var född 1743 och avled på landets nationaldag 1826. Thomas Jefferson var redan som ung känd för att vara utomor­dentligt vetgirig och energisk. Han läste som ung latin, grekiska och klassikerna. Som student vid College of William and Mary i Willi­amsburg brukade han studera 15 timmar per dag. Efter juristexamen började han praktisera som advokat, med kom tämligen snart att bör­ja ägna sig åt olika politiska aktiviteter. Han var en av revolutonärer­na. Thomas Jefferson skrev flera politiska verk. Det första var A summary view of the Rights of British America, vilket arbete fick mycket stor politisk betydelse. Han ingick, tillsammans med John Adams och Benjamin Franklin, i den kommitté som var satt att formulera självständighetsförklaringen. Det var John Adams som av­fattade det första utkastet. Det var även den texten som presenterades för kongressen, som ändrade omkring 1/5 av texten. Senare har man intagit uppfattningen att texten i allt väsentligt får anses vara Jeffer­sons verk. Det är inte någon tvekan om att det var Jeffersons känne­dom om de franska revolutionära idéströmmarna som ledde till hu­vuddragen i självständighetsförklaringen.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.