Hitler smet från värnpliktsutbildningen

Små nyheter eller rena notiser kan bli högst intressanta nyheter betraktade ut eftervärldens synvinkel. Under år 1913 uppehöll sig en tämligen ung man i Wien. Det var året för utbrottet av ”Det stora kriget” och även Österrike fann anledning att utöka numerären på sin armé. Beslut fattades därför under året att öka inkallelsen av värnpliktiga. Den 22 augusti 1913 utfärdade polismyndigheten i Wien en efterlysning med följande lydelse: ”Hietler, Adolf, senast bosatt ungkarlshotellet, Meldemannstrasse, Wien, nuvarande uppehållsort okänd, efterforskningarna kommer att fortsätta.” Även om namnet var något felstavat vad det Adolf Hitler man sökt. Om denne aktivt höll sig undan är oklart, men att myndigheterna sökte honom för att tvinga honom till militär utbildning är klarlagt, Drygt ett år senare, när kriget utbröt, anmälde sig dock Hitler till tjänstgöring i tyska armén. Där kom han sedan att som krigsfrivillig att tjänstgöra i över fem år. Han dekorerades med järnkorset två gånger och ansågs vara en modig och pålitlig soldat. Han blev aldrig annat än korpral (gefreiter), vilket är något förvånande eftersom många andra befordrades. Hitler ville vara i fontlinjen och som rapportkarl utsatte han sig för stora faror.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.