Justitierådet Gösta Walin

Jag hade aldrig tillfälle att träffa justitierådet Gösta Walin. Men jag har läst ett antal av hans böcker. Han avled 2002 och hade en särställning bland svenska jurister. Född 1902 och avliden den 9 oktober 2002, tre veckor före sin hundraårsdag. Han tog sin jur.kand. examen redan 1925,  blev assessor i Svea hovrätt 1935, hovrättsråd 1939 och revisionssekreterare 1941. Han utnämndes till justitieråd år 1947  och tjänstgjorde i HD i 13 år till år 1960. Innan han inträdde i HD var han byråchef för lagärenden i justitiedepartementet 1938 och statssekreterare i departementet 1943. Han var synnerligen aktiv i många lagstiftningsärenden, exempelvis ordförande i 1957 års familjerättskommitté, i 1959 års skadeståndskommitté och i den år 1960 tillsatta lagberedningen för översyn av exekutionslagstiftningen. Walin promoverades till juris hedersdoktor i Stockholm år 1953 samt blev invald i Musikaliska akademien år 1947. Förutom juridiken hade han ett stort musikintresse och var även en friluftsmänniska. I många år var han ordförande i Friluftsfrämjandet och han arbetade aktivt för inrättandet av nationalparker och andra skyddade naturområden. Det sägs att Lidingöbor ofta kunde se honom kommande farande på cykel och att han även ibland observerats på långfärdsskridskor.

Själv läste jag nyligen hans bok som samäganderättslagen. Tung och lite svår bok som uppenbarligen har krävt stora bakomliggande kunskaper och kringsyn. Walin måste både ha läst och ha haft tillgång till en mängd annan litteratur på området. Skarpsinnet lyser om boken liksom om de andra som Walin skrev. Skarp i sina analyser. Knivskarp. Det som är så exceptionellt med boken och med författaren är att han var 97 år när manus skrevs och arbetet kom ut när han var 98 år. Han kommenterade bokens innehåll och några recensioner när han var 98. Sedan skrev han en bok till inom området tung juridik, att arbete om finansiella instrument som gavs ut när han var 99 år. Frågan är om något tungt juridiskt arbete någonsin skrivits av någon äldre person.

Hans vänner förberedde firandet av hans hundraårsdag med en omfattande festskrift, men han avled drygt två veckor före hundraårsdagen. Jag råkar känna förlagsredaktören lite och jag pratade med honom om just boken om samäganderätt. Redaktören sa: När författaren lämnade sitt manus till oss var det helt klart för tryckning. Inte ett kommatecken behövde ändras. Författaren var alltså 97 år.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.