Finns motsatslagen i Kina?

Av flera skäl fick fann jag anledning att läsa två böcker om kinesisk filosofi. Den intresserar mig nämligen. Det är så att den västerländska filosofin och den kinesiska knappast har haft någon kontakt med varandra förrän i modern tid. Visserligen förekom det kontakter redan på 1500-talet och senare, men någon djup och bred  ”akademisk” kontakt förekom inte förrän i slutet av 1800-talet. Vad handlar det hela om?

Jo, begrepp och begreppsbildning. Hela terminologin är olika eller annorlunda uttryck: Kineserna förstår inte västerländsk filosofi och vise versa därför vi inte ens har gemensamma begrepp. Ta exempelvis motsatslagen – en av de mest grundläggande filosofiska begrepp som finns i den västerländska filosofin. Motsatslagen innebär helt enkelt – men av yttersta betydelse – att något inte både kan vara och inte vara. Stenen kan inte både finnas och inte finnas. Eller uttryck på symbolspråk: A och icke-A kan inte föreligga samtidigt. Frågan är nu om kineserna är av samma uppfattning. De två böckerna som jag läste gav inte någon entydigt svar eller ännu bättre: Frågan besvarades inte. Om det skulle vara så att man inte ens är överens om förekomsten av den mest grundläggande logiska lagen så undrar man hur de två kulturerna ska kunna nå varandra. Svaret på den frågan är väl att de affärsmän och tekniker som kommunicerar med kineserna – och de som svarar för kommunikationen åt det andra hållet – aldrig har hört talas om motsatslagen och heller aldrig kommer att göra det. Man kan nämligen göra bra affärer utan att ha ett hum om logik. Så är det.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.