Utväxlingskraften hos böcker

Det här med böcker, författare och läsare är intressant och till och med fascinerande. Det finns en multiplikativ effekt i det hela som man kan fundera en del över. Antag att en författare ägnar ett helt år till att skriva en bok på 400 sidor. Arbetstider under ett år är ungefär 1600 timmar. Kostnaden för att skriva boken kan därför uppskattas till  lågt räknat 200 000 kr.  Att läsa en bok på 400 sidor tar nog för en vanlig läsare 7 – 8 timmar. Kostnaden säg 8 timmar är netto efter skatt 1 600 kr. Det betyder att läsaren genom att satsa 1 600 kr kan få del av det värde som författaren har lagt ned och som motsvarar 200 000 kr. Detta räkneexempel avser endast en läsare. Om vi i stället antar att 1000 personer läseboken innebär det att man tillsammans lägger ned 8000 timmar för att läsa boken. 8000 timmar motsvarar en bortfallen förtjänst på 1,6 miljoner kr.  Om det är 10 000 läsare som var och en lägger ner 8 timmar på att läsa boken så motsvarar det ett inkomstbortfall på ‹16 milj. kr. Utväxlingen är alltså från 200 000 kr för författaren till ett värde för läsarna som motsvarar 16 milj. kr. Att en bok läses av 10 000 personer är ju inte ovanligt. 10 000 personer som läser en bok i 8 timmar innebär att man lägger ned 80 000 timmar på att läsa boken. En rejäl utväxling jämfört med vad författaren lade ner när han skrev boken. Det kan man kalla för mervärde. Man kan naturligtvis omvandla det här till ännu högre tal om man jämför med exempelvis Harry Potter-böckerna eller böckerna av Stieg Larsson.

Sedan finns naturligtvis många andra aspekter på det här med det skrivna ordet. Böcker kan översättas så att författaren når en publik som han eller hon aldrig annars skulle ha kunnat nå ut till. Böckerna kan läsas vid andra tidpunkter och, vilket är viktigt att tänka på, de kan läsas när det passar läsaren. Böcker kan läsas om. En bok som någon skrev för 50 år sedan kan läsas i dag då författaren är avliden. Platons arbeten skrevs för 2 300 år sedan och kommer ständigt i nya tryckningar. Man kan också noterat att en bok i allmänhet är lätt åtkomlig. Det går att söka den på bibliotek och man kan finna den i olika register. Däremot är det svårt att komma åt videoinspelningen eller filmer eller privata anteckningar. Det först när något trycks som informationen blir sökbar och därmed åtkomlig. Tänk på att bra artiklar i tidningen och tidskrifter som i praktiken inte finns tillgängliga eftersom de inte är sökbara. De finns förmodligen också bara tillgängliga på nationalbiblioteken.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.