Det är 207 år sedan vi förlorade Finland

Det är 207 år sedan Finland förlorades. Det var de sex finländska länen som avskiljdes från Sverige och bildade ett nytt storfurstendöme. Finland hade då varit en del av det svenska riket i mer än 600 år, vilket inte brukar poängteras av läroboksförfattarna. Finland blev inte en del av Ryssland som en del har fått för sig, men styrdes av den ryske tsaren som var statschef. Finland var ett ryskt storfurstendöme. Den gamla svenska lagstiftningen behöll man, den blev alltså finländsk. ”Huvudstaden” flyttades från Åbo till Helsingfors. Banden med Sverige formaliserades, men behölls. Åland ingick i det nya storfurstendömet trots att ögruppen hade helt svenska befolkning. Finländarna blev aldrig ryska medborgare, vilket aldrig nog kan framhållas. Det gäller att lära sig sin historia. I dag spekuleras det hej vilt om vad som hade skett om de finländska länen inte avskilt från det svenska riket. Tvåspråkiga hade vi aldrig blivit och finskan hade kanske trängts tillbaka, det är möjligt. Men att Sverige och Finland hör ihop på ett alldeles särskilt sätt känner vi alla. Men det är enligt min mening så att finländarna känner mer samhörighet med Sverige än vad vi känner med finländarna. Det finns fler förklaringar till detta förhållande, men man måste var medveten om skillnaden. Från svensk horisont måste vi vara mera uppmärksammade på vad som händer i våra nordiska grannländer.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.