Löjtnant Kanon och andra

I andra språk är det inte ovanligt med familjenamn som anger ett visst yrke, sådana har vi knappast i vårt land. I utlandet är det ju vanligt att någon heter exempelvis Schumacher (skomakare på tyska) och Tailor (skräddare på engelska). Jag kommer inte på ett enda exempel på svenska. Har aldrig hört talas om Anders Snickare eller Göran Bagare eller något liknande. Men i Sverige har vi i stället alla dessa mycket vanliga soldatnamn. Senaste numret av tidskriften Forum (försvarsmaktens personaltidning) har en bra artikel om familjenamn som förekommer bland anställda inom försvarsmakten (FM). Först uppmärksammar man Christer Marsch, som jobbar på högkvarteret. Hans farfar hette Mars, men ändrade stavningen till Marsch. Sedan uppmärksammar man Marcus Skytt, som berättar att han under skjututbildningen tillfälligt blev tilldelad namnet Laddare till dess han lärt sig träffa rätt. Det finns även en anställd på flygflottiljen F21 i Luleå som tidigare arbetade med Viggen-flygplan (JA 37) och själv heter, just det, Wiggen. Numera jobbar han dock med JAS Gripen.

Namn som hänför sig till yrke och verksamhet kallas aptonymefternamn och finns i de flesta språk. Ätten Bonde i Sverige har nog inte något namn som anger yrke.

Uppenbarligen har skribenten gått igenom listorna över anställda inom försvarsmakten och funnit bland annat följande: Dolk, Eld, Flygare, Fält, Granat, Harnesk, Jägare, Kanon, Klinga, Krutrök, Mineur, Pistool, Revelj, Rustad, Sjöman, Sköld, Svärd, Strid och Träff. Min gissning är att det finns många fler. Påminner mig att det fanns en överste, flottiljchef, som bar familjenamnet Landare. Ett passande för en flygare. Men namnet tog han sedan han redan han var flygofficer. Själv har jag träffat en löjtnant Kanon, som var officer inom luftvärnet. Jag frågade honom om han någon gång varit kanonfull, vilket han uppgav att han aldrig varit. Mitt förslag är att någon ubåtskapten som heter Karlsson eller Svensson tar namnet Dyk. Bara ett tips från min sida. Inom släkten Krig kan man ju döpa en pojke till Fred (Fred Krig) för att komplicera tillvaron både för honom och för hans omgivning.

Jag minns att man i den amerikanska kongressen ställde frågor till den amerikanska försvarsmakten hur det kom sig att en soldat i Vietnam fick springa runt med ordet ”LOVE” skrivet med vita bokstäver på hjälmen. Svaret från försvarsmakten var: Han heter Love i efternamn och det var hans militära chef som beordrat honom och hans kamrater att skriva sina namn på hjälmarna för att de lättare skulle kunna tilltalas.

Det finns en  jurist som heter Rådmann och som tidigare var i domstolskarriären. Dock blev han dock aldrig rådman, vilket skulle ha kunnat väcka en del uppmärksamhet i domstolens arbete. En gång dömde rådmännen Dufva och Uggla i samma mål. Som tur var det inte advokaten Höök som var ombud i det målet.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.