I mörka vatten – amerikanska ubåtar?

I veckan framträdde ambassadören och författaren Mathias Mossberg med en presentation av nyutgivningen av hans bok ”I mörka vatten. Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan”. Det rör sig om en ny och utökad utgåva av hans bok som kom redan 2009.

Mossbergs tes är att mycket talar för att det i första hand var NATO-ubåtar (amerikanska och brittiska) som befunnit sig inne på svenskt inre vatten och detta i hemligt samförstånd med i varje fall svenska marinen. Tesen är förstås omstridd och har bemötts i förre ÖB Bengt Gustafssons bok i ubåtsfrågan. Mossberg har en särskilt ställning därför att han har en lång karriär som diplomat bakom sig och dessutom har han varit huvudsekreterare i 2001 års ubåtsutredning samt även 2002 års säkerhetspolitiska utredning. Han borde veta vad han talar om… i den omfattning som någon alls vet.

Mossberg hänvisar gång på gång i boken till ”medgivanden” som f. amerikanske försvarsministern Casper Weinberger lämnade i en intervju i mars 2000. Weinberger var ju amerikansk försvarsminister i Reagan-administrationen åren 1981 – 1987. Weinberger, som var jurist, hade under andra världskriget ingått i general MacArthurs underrättelsestab. Det anses att han hade god förståelse för militära förhållanden. Det som Mossberg tar fasta på är att Weinberg berättat att västmakterna upprepade gånger har varit inne på svenskt territorialvatten med ubåtar, dock alltid efter överenskommelse med Sverige (svenska marinen?).

En fråga som Mossberg inte ens ställer är: Varför uttalar sig Weinberger alls i en frågan som tycks ha varit omgiven av sekretess inom det amerikanska försvaret? Gör han det efter instruktion från administrationen år 2000 eller bryter han mot sin tystnadsplikt?

Det var två intressanta personer som framträdde i ABF-huset här i Stockholm i veckan. Det var ambassadör Mathias Mossberg var huvudsekreterare i 2001 års ubåtsutredning och 2002 års säkerhetspolitiska utredning. Han har arbetatsom diplomat i Moskva under det kalla kriget och som Sovjetspecialist i Utrikesdepartementet. Tidigare har varit chef för UD:s Mellanösternenhet och arbetade nära utrikesminister Sten Andersson i fredsprocessen i Mellanöstern. Han har också varit medlare i konflikten i Nagorno-Karabach och chef för UD:s analysenhet.

Med på seminariet var även norrmannen Jacob Börresen, som  är pensionerad norsk flottiljamiral. Han var åren 1980-1982 operativ chef och ubåtskontrollchef vid Sjöoperationscentret i Försvarskommando Nord Norge, underställt Natos nordkommando AFNORTH. Under 1994 var han vice chef för Supreme Headquarters Allied Powers (SHAPE) som var ett strategiskt högkvarter inom Nato med operativt ansvar för försvaret av Västeuropa. Han var 1986-1988 militär sekreterare för den norske försvarsministern och var vid sin pensionering stabschef för det norska sjöförsvaret. Han borde vara en man som känner till en hel del om NATO:s ubåtar. Det han sa var: det kan ha förekommit ubåtsoperationer från väst som den vanliga kommendostrukturen inom NATO och inom Norge inte kände till och inte heller fick  känna till.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.