Förvaltare och gode män

SVT har i granskande program uppmärksammat hur uppdragen sköts av förvaltare och gode män. Sådana som förordnas för svaga och utsatta personer som har begränsningar i sin förmåga att sköta sin ekonomiska intressen och även ibland sin personliga omvårdnad.

Märkligt nog saknas det i detta statistikland uppgift om hur många förvaltare och gode män som det finns. För några år sedan uppskattades antalet till 100 000, men antalet kan därefter ha ökat. Numera förordnas många goda män för att stödja ensamkommande barn. Det finns inte några regler som anger hur många uppdrag en och samma person kan ha och det förekommer uppgifter att visas kan ha över 70 uppdrag. Många personer och deras anhöriga klagar på att det är svårt att få kontakt med den gode mannen/förvaltare och att dessa ägnar minimal tid till uppdragen. Ersättningen per år uppgår till ca. 10 000 kr per år och det är ”huvudmannen” som får betala.

Själv försökte jag får några år sedan få fram uppgifter om hur många uppdrag som en viss förvaltare hade. Överförmyndarnämnden i Stockholm förklarade att det råder sekretess om detta. Det innebär att om överförmyndaren lämnar förslag till tingsrätten om ett visst namn finns det inte några praktiska möjligheter att kontrollera om personen har 40 uppdrag eller inte något uppdrag alls sedan tidigare. Om man vet att en person har uppdrag (vilket man kan få veta genom att frågan tingsrätterna) så kan man inte från överförmyndaren få några uppgifter om anhöriga till till huvudmannen (den som förvaltaren eller den gode man ska hjälpa). Därmed går det inte att få fram uppgifter om förvaltaren skött sina uppdrag bra eller dåligt.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.