Försvinner dagstidningarna helt?

Vi borde alla vara oroade över utvecklingen bland dagstidningarna. Det sker drastiska förändringar och rätt som det är kan vi stå utan några tidningar. Vad som händer är att landsortspressen lider av minskade annonsintäkter. De lägger ned lokalkontor och drar ned på personalen. Det journalistiska materialet blir magrare och av mindre omfattning. Samtidigt som redaktionerna blir mindre så finns det en tydlig tendens att myndigheter och företag skaffar sig allt fler informatörer. Det är i praktiken journalister som ska se till att myndighetens och företagets information kommer ut till allmänheten och andra mottagare. Förlusten består i att redaktionell bearbetning minskar och tillrättalagd information pumpas ut till media och på nätet. En oroande utveckling.

Vi behöver tidningsredaktioner som stöd för mångfalden av bearbetad information i en demokrati. I dag finns det ett överflöd av information, men ett underskott av analyserad opartisk information. Utvecklingen åt det hållet går också fort. mycket fort.

Under nio år fram till 2015 har papperstidningarnas annonsintäkter minskat med 41 procent (inklusive annonsintäkter från tidningarnas digitala information). Under samma tid har annonsintäkterna för aktörer på nätet (som har är tidningsutgivare) ökad intäkterna med 128 procent. Bedömningen är att bara Google och Facebok står för omkring 80 procent av annonsintäkterna på internet. Pappersupplagorna minskar ständigt och mest är nedgången för landsortstidningarna.

Det innehållet i det som tillhandahålls som är det intressanta. Om informationen kommer i form av papperstidning i brevinkastet eller som en sida på nätet är inte det avgörande. Det som är viktigt är att det är redaktionellt bearbetat material och inte bara löst tilhandahållen information eller sådant som kommer från en viss intressent på den kommersiella eller den politiska marknaden. Utan public service kommer vi att få några bearbetningar av politiska och ekonomiska frågor i samhället. Journalistik är viktig i en demokrati.

Det kan vara intressant att ta del av en nyligen gjort undersökning om allmänhetens förtroende för olika mediaaktörers information. Högst i förtroende ligger SR (70 procent) och SVT (66 procent). Lokalpressen som grupp har 49 procent förtroende. DN har 47 procent och TV 4 har så lågt förtroende som 29 procent.

 

 

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.