Sju sköna sjuka sjuksköterskor skötte…

”Sju sköna sjuka sjuksköterskor skötte sju sjösjuka sjömän på det sjunkade skeppet Sjöstjärnan från sköna Sjöstad”.

Hur gick det? Blev sjömännen friska? Blev någon av sköterskorna kär i någon sjöman? Blev någon sjöman kär i någon sköterska? Förekom det något mellan några som var yrkesetiskt olämpligt? Varför var sköterskorna också sjuka? Var sköterskorna också sjösjuka? Varför behövdes det sju sköterskor för att sköta endast sju sjömän? Hur stor del av besättningen var det som var sjuk? Var kaptenen frisk? Utspelades det hela i svenska farvatten? Var fartyget till sjöss? Var ligger Sjöstad? Varför var alla sköterskorna sköna? Var det landstinget som stod för kostnaderna? Hade sköterskorna satts på fartyget med helikopter? Varför hade inte helikoptern hämtat sjömännen? Var all sköterskor kvinnor? Var alla sjömännen män? Var det ett fraktfartyg eller en färja? Hade sköterskeförbundet kongress ombord eller varför var de där? Hade det serverats något olämpligt på kongressen och var det därför alla blev sjuka? Vad var det som gjorde att sjömännen blev sjuka? Var sjömännen inbjudna till kongressen?

Varför alla dessa frågor? Jag blir så trött av att inte allt är självförklarande…

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.