Chefen för norska hemliga E14 träder fram

Ole Kaldager var under tio år chef för det norska hemliga underrättelskontoret E14. Han kallades ”den grå” och allt var hemligt. Underrättelseorganets huvuduppgift var, som jag förstår det, att övervaka terrorister och annan sådan samhällsskadlig verksamhet. Möjligen bör det hela i stället beskrivas om en säkerhetsorgan inom försvarsmakten.

Ole Kaldager var utbildad inom den franska säkerhetstjänsten (säkehetstjänstens underrättelsetjänst?) och har själv tjänstgjort i FN i Mellanöstern. Han har nu framträtt och deltagit i debatter rörande terrorhot. Hans tes är att det inte går att bekämpa själva terrorhandlingarna utan endast den bakomliggande orsaken till terrorn. Man kan nog gissa att han framträder först efter det att hans tidigare organisation (försvarsmakten ) givit klartecken till det och även anser att det vara en fördel. Det är i sig intressant och kan möjligen förstås som en behov av att klargöra att vi tvingas leva med risken för fler terrordåd och att vi i stället måste överväga nya metoder att påverka de bakomliggande ideologiska förhållandena. Det påminner mig om att de demokratiska staterna var påfallande passiva under 1930-talet i sina relationer till fascismen i Italien och Tyskland samt relationen till den enda kommunistiska makten (Sovjetunionen). Det satsades knappast några resurser alls för att följa den ideologiska utvecklingen i dessa länder och inte något alls för att stötta de motkrafter som ändå fanns. Demokratierna såg inte ens till att det fanns alternativa informationskanaler till befolkningen i de berörda länderna. BBC:s tyskspråkiga sändningar under 1930-talet var inte sådana att de var alternativ till den massiva tyska propagandan.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.