”Bakom den ryska dimridån”

Alexandra Bosconin skriver av någon anledning ledare i Svenska Dagbladet. Den 18 mars skrev hon en enkel ledare om ryska försök att desinformera om svensk försvarspolitik och säkerhetspolitik. Intet nytt utan snarare antydningar om sådant som redan är känt och debatterat. Jo, det svenska psykförsvaret är nedlagt. Jo, ryssarna sysslar med desinformation – inte bara mot svenska allmänheten utan i ännu högre grad mot den egna befolkningen. Styrelsen för psykologiskt försvarar (SPF) lades helt sonika ned 2008 och, som det sades, myndighetsuppgifterna överfördes till MSB. Som har framkommit har det dock inte blivit så mycket med det och i dag – när cyberrymden brusar av allt – har vi inte längre något psykförsvar. SPF hade även till uppgift att följa vad som sades och skrevs om Sverige och svensk politik i ryska media. Vad jag förstår har MSB inte tagit över den uppgiften och i vilken omfattning som ambassaden i Moskva hinner med att klippa och spela in kan man ju fråga sig. Jag har i varje fall inte kunnat finna någon sammanställning och analys av vad ”Sverigebilden” i Ryssland. Man ska tänka på att det är få ryssar som är så bra på engelska att de kan följa med på nätet vad som händer i världen utanför Ryssland. Det är bara en ytterst liten grupp som har den möjligheten

Alexandra Bosconin avstår från att kommentera att Sveriges Radio nu i mars 2016 upphör med alla sändningar på ryska. De två nyhetsredaktionerna som producerar nyhetsprogram på ryska och tyska läggs ned. Det är märkligt och det är beklagligt. Sändningarna på ryska har haft en ganska stor publik och sändningarna har ju alltid funnits tillgängliga på nätet när som helst. Samtidigt som opinionsbildare gnyr över att Ryssland lämnar desinformation så lägger man ned de egna nyhetssändningarna på ryska – som inte sprider desinformation utan motverkar desinformation.

Ledningen för SR uppger att man nu ska inrikta sig på språk för de ”nyanlända”. Ingemar Löfgren, som är chef för verksamhet säger:  ”Nu vänder vi skutan och riktar in oss mot nysvenskar och nyanlända. Då kan man betrakta ryska och tyska som en rest av de gamla utlandsprogrammen”. Romani ersätter ryskan. Det noteras säkert på ryska ambassaden och ger Ryssland större spelutrymme mot lilla Sverige.

Fram till nu har SR haft åtta redaktioner för produktion av nyheter på främmande språk: Fem av dessa språkredaktioner, arabiska, engelska, kurdiska, persiska och somaliska, flyttar in i Ekoredaktionens organisation.

Programdirektören Ingemar Löfgren säger: ”Vi vill fortsätta utveckla Sveriges Radios uppdrag, att spegla hela mångfalden i Sverige, så därför anpassar vi nu vår verksamhet efter de förändringar som sker i omvärlden. Genom att flytta över stora delar av Radio Sweden till Ekots organisation säkerställer vi att vi når rätt målgrupper med rätt innehåll på rätt plattformar”.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.