Ostindiskt porslin med feltryck

Under 1700-talet bildades Ostindiska kompaniet i Göteborg. Syftet var att sända iväg fartyg till Kina för att ta hem dyrbara laster med te, porslin, kryddor, lackarbeten och andra varor som man visste att man kunde sälja med stor förtjänst. Fartygen var tvunga att ta vägen runt Godahoppsudden i Sydafrika. Suezkanalen fanns ju inte. Under åren 1732 – 1806 gjorde kompaniets fartyg 132 resor mellan Göteborg och hamnar i Kina. Åtta fartyg förliste, däribland ostindiefararen Götheborg som i september 1745 förliste utanför Älvsborg (inloppet till Göteborg) med hela sin last. En hel del kunde dock räddas. Under kompaniets resor under 74 år omkom omkring 2000 sjömän. Det importerades omkring 50 miljoner kinesiska föremål, varav en hel del stannade i Sverige. Men mycket såldes vidare i Europa. Det var hög status att kunna servera en middag på ostindiskt porslin på slotten, herrgårdarna och borgerliga hem.

Det har spekulerats mycket om orsaken till att fartyget Götheborg förliste strax utanför hemmahamnen efter att ha varit borta på resa i 30 månader. Fartyget hade lotsen Caspar Matsson ombord och han tycks inte ha blivit utsatt för någon bestraffning. På den tiden stod det i sjölagen att en försumlig lots skulle ju ”plickte med gatulopp efter Straff-Ordningen”. Vad man vet var lotsen i varje fall fem år senare alltjämt verksam som lots. Ingen har kunnat ge en förklaring till anledningen till att fartyget förliste. Under senare år har det lanserats en teori om att fartyget utsattes för känning av ”dödvatten”. Ett känt fenomen när vatten av olika salthalt skiktas och gör att även större fartyg blir omöjliga att styra vid mycket låg fart. 

Det gick ofta till så att svenskar beställde en servis med särskild dekor och fick den levererad några år senare. De kinesiska tillverkarna var mycket nog, men förstås helt okunniga i svenska språket.

Generalen Jacob Cederström beställde punchmuggar från Kanton, vilka skulle förses med hans namnteckning. För att allt skulle bli rätt och riktigt skickade han med ett papper där han skrivit sin namnteckning. Det olyckliga var att pappret uppfattades som en del av själva beställningsbrevet, vilket fick till följd att det på varje kopp kom att stå ”Beviljas – Jacob Cederström”.

En adlig familj ville också ha sitt familjevapen avbildat och skickade därför med en sida ut dotterns dagbok (som på varje sida hade familjevapnet tryckt). När väl porslinspjäserna kom från Kina visade det sig att familjevapnet var rätt återgivet, men att det på varje pjäs även fanns texten ”I dag var mamma på sämre lynne än vanligt”. Varken dottern eller familjen i övrigt hade velat att den texten skulle återges på varje del i servisen.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.