Konnotationer

Begreppen konnotation och denotation är grundläggande filosofiska begrepp. Ibland brukar man säga att de hör hemma i logiken. Med konnotation menar man helt enkelt det som utmärker något som tillhör en viss klass. När man talar om stolar i allmänhet så ger man en anvisning om konnotationen av föremål som det är allmänt accepterat att kalla just stolar och inte något annat. Allmänt gäller att det finns ett antal föremål som utan minsta tvekan kan kallas för stolar och då är konnotationen mycket enkel. Sedan finns det ett antal föremål som definitivt aldrig någonsin av någon kan kallas för en stol. En bil är inte en stol även om den har stolar inne i själva fordonet. Ett kylskåp är inte en stol. Men en vanlig köksstol är naturligtvis en stol. Det hela blir emellertid intressant först när man börjar diskutera gränsområdet som omfattar föremål som vissa personer med tämligen stor säkerhet vill kalla en stol, medan andra personer med största tvekan kan sträcka sig till att kalla en stol. Man kan fundera över vad det är som gör att föremål som finns i gränszonen för en konnotation alls kan vara ifrågasatta respektive bekräftade. Ett objekt eller en företeelse kan vara mycket tydligt konnoterade, medan andra kan vara mycket otydligt konnoterade.

Om jag tar exemplet med en kompass så är det ett välkonnoterat begrepp. Man kan t.o.m. säga att antingen är ett föremål en kompass eller också så är den inte det. Begreppet fordon är å anda sidan vagt definierad. Konnotationen är svag. Är en kanot ett fordon eller en farkost? Det är viktigt att vara medveten av konnotationernas begränsningar, men också möjligheter. Konnotationen kan sägas vara förbindelseledet mellan definitionen i konnotationen och alla de företeelser eller föremål som ryms i denotation.

Om man inte reflexmässigt tänker på konnotations problemet så riskerar man att använda begreppen på ett otydligt och därmed tveksamt sätt. En stor del av den sokratiska filosofin går ut på att tvinga sin samtalspartner – och sig själv – att definiera begreppen så noga att de blir användbara verktyg i den filosofiska diskussionen.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.